Pro učitele

nahled videa
nahled videa
nahled videa
nahled videa

Principy

Učitel jako průvodce

Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí. Vytváříme proto prostor, kde děti mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme průvodci na cestě vzděláváním a partnerem, který rád pomůže. Přístup Igora Hnízda je pro nás roztomilou pamětihodností. Zároveň využíváme digitální technologie jako prostředek výuky a hledání nových poznatků. Jsme tu pro děti. Inspirace pro výuku najdete v sekci INSPIRACE tohoto webu.

Učíme v souvislostech

Dbáme na to, aby žáci dokázali využít získané znalosti a dovednosti při řešení životních situací. S kolegy sdílíme efektivní způsoby rozvoje základních gramotností a podporujeme děti a žáky ve využívání metod kritického myšlení při práci s informacemi. Hledáme způsoby, jak podpořit jejich profesní i osobní úspěch v životě. Organizace a podporovatele gramotností v praxi škol najdete v sekci MAPA tohoto webu.

Samostatný žák

Rozvíjet gramotnosti má smysl – žáci si pak umí poradit i s jinými než domácími úkoly. Učení v souvislostech pomáhá k uvědomění si skutečného využití znalostí v životě, a proto od žáka méně slýcháme otázku „K čemu mi to jednou bude?“. Úspěch a pocit nadšení je způsoben kreativním vyřešením nového úkolu nebo situace, nikoliv počtem jedniček v žákovské knížce. Základní seznámení pro učitele, ředitele i rodiče se světem gramotností najdete v ONLINE LEKCÍCH na Metodickém portálu RVP.CZ.

Jak pracovat s výstupy gramotností u dětí a žáků v MŠ a ZŠ

nahled videa

Seznamte se s kontinuem rozvoje gramotností u žáků od MŠ po konec ZŠ. Souhrnné vydání rámců očekávaných výsledků učení žáků najdete v ONLINE publikaci ke stažení.

Čtenářská gramotnost
Matematická gramotnost
Digitální gramotnost

Role gramotností v jednotlivých stupních vzdělávání

nahled videa

Každý žák je jiný, každý učitel potřebuje jinou inspiraci. Projděte si naše metodické inspirace (, ) a náměty na konkrétní aktivity ve třídách.

nahled videa
nahled videa
nahled videa

Metodické inspirace rozvoje gramotností v praxi MŠ a ZŠ

Předškolní vzdělání
Základní vzdělání

AKTIVITY PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Předškolní vzdělávání
1. stupeň základní školy
2. stupeň základní školy

Gramotnosti a strategické plánování ve škole i v profesním rozvoji učitele

Gramotnosti v ŠVP na ZŠ
Doporučení z akčního výzkumu
Profily Učitel21 a Škola21

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE – UČITELÉ DOPORUČUJÍ UČITELŮM

EMA a čtenářská gramotnost
EMA a matematická gramotnost
EMA a digitální gramotnost
nahled videa

Online lekce

O přínosu rozvoje gramotností ve výuce není pochyb, ale jak na to? Inspirujte se 35 lekcemi na matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a na informatické myšlení. Příležitostí k rozvoji gramotností napříč předměty je více než jste čekali, stačí je jen využít. Tak jdeme na to!

Typy gramotností

Náhled videa

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty v nejširším slova smyslu. Utváří se celoživotně. Vzdělávání otevírá možnosti pro její systematický rozvoj.

Online lekce zdarma o čtenářské gramotnosti můžete vyzkoušet po úvodní lekci na portálu gramotnosti.rvp.cz. Další zdroje k tématu najdete na rozcestníku na Metodickém portálu RVP.CZ.

Náhled videa

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Online lekce zdarma o matematické gramotnosti můžete vyzkoušet po úvodní lekci na portálu gramotnosti.rvp.cz. Další zdroje k tématu najdete na rozcestníku na Metodickém portálu RVP.CZ.

Náhled videa

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

Online lekce zdarma o digitální gramotnosti můžete vyzkoušet po úvodní lekci na portálu gramotnosti.rvp.cz. Další zdroje k tématu najdete na rozcestníku na Metodickém portálu RVP.CZ.

Pětiminutovky a další videa

Pětiminutovka | Chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás | Jakub Holec
Pětiminutovka | Aktivita: "Tweetni to!" | Vanda Vaníčková
Pětiminutovka | Badatelství nejen ve výuce chemie | Václav Fiala
Pětiminutovka | Inspirativní meziplatformní aplikace pro výuku nejen zeměpisu | Daniel Pražák
Jak se připravit na distanční vzdělávání v mateřské škole?
Pětiminutovka | Badatelství | Jakub Holec
Pětiminutovka | HistoryLab.cz | Václav Sixta
Pětiminutovka | OrgPad | Barbora Jeřábková

PARTNEŘI

Mapa gramotností

Přidávat nová místa v ČR, kde podporují učitele ve výuce zaměřené na gramotnosti a nebo kde přímo nabízejí programy pro žáky zaměřené na gramotnosti, můžete v ONLINE formuláři.

Chci odebírat novinky z NPI ČR

Více o webu

Web Gramotnosti.pro život byl hlavním projektovým webem IPs Projektu Podpora práce učitelů v NÚV/NPI ČR v letech 2016 až 2021. Šíření sdílené představy o kvalitě učení, kolegiální podpoře a čtenářské, matematické a digitální gramotnosti je nadále cílem tohoto webu, který pro Vás provozuje Národní pedagogický institut ČR v rámci portfolia aktivit Metodického portálu RVP.CZ. Informace o ukončeném projektu najdete v archivu výstupů a na webu EDU.CZ.

Více o PPUČ