Principy

Učitel jako průvodce

Gramotnosti se nejlépe rozvíjí samostatnou činností dětí. Vytváříme proto prostor, kde děti mohou projevit iniciativu, tvořivost, odpovědnost a upevnit sebedůvěru. Jsme průvodci na cestě vzděláváním a partnerem, který rád pomůže. Přístup Igora Hnízda je pro nás roztomilou pamětihodností. Zároveň využíváme digitální technologie jako prostředek výuky a hledání nových poznatků. Jsme tu pro děti.

Učíme v souvislostech

Dbáme na to, aby žáci dokázali využit získané znalosti a dovednosti při řešení životních situacích. S kolegy sdílíme efektivní způsoby rozvoje základních gramotností a podporujeme děti a žáky ve využívání metod kritického myšlení při práci s informacemi. Hledáme způsoby, jak podpořit jejich profesní i osobní úspěch v životě.

Samostatný žák

Rozvíjet gramotnosti má smysl - žáci si pak umí poradit i s jinými než domácími úkoly. Učení v souvislostech pomáhá k uvědomění si skutečného využití znalostí v životě, a proto od žáka méně slýcháme otázku „K čemu mi to jednou bude?“. Úspěch a pocit nadšení je způsoben kreativním vyřešením nového úkolu nebo situace, nikoliv počtem jedniček v žákovské knížce.

Jak pracovat s výstupy gramotností u dětí a žáků v MŠ a ZŠ

nahled videa
Čtenářská gramotnost
Matematická gramotnost
Digitální gramotnost

Role gramotností v jednotlivých stupních vzdělávání

nahled videa
nahled videa
nahled videa
nahled videa

AKTIVITY PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ, MATEMATICKÉ A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Předškolní vzdělávání
1. stupeň základní školy
2. stupeň základní školy

Gramotnosti a strategické plánování ve škole i v profesním rozvoji učitele

Gramotnosti v ŠVP na ZŠ
Doporučení z akčního výzkumu
Profily Učitel21 a Škola21

Gramotnosti v praxi

O přínosu rozvoje gramotností ve výuce není pochyb, ale jak na to? Inspirujte se 35 lekcemi na matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a na informatické myšlení. Příležitostí k rozvoji gramotností napříč předměty je více než jste čekali, stačí je jen využít. Tak jdeme na to!

ONLINE LEKCE NA GRAMOTNOSTI PRO KAŽDÉHO UČITELE MŠ A ZŠ

Typy gramotností

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je soubor znalostí, dovedností a postojů využitelných při práci s texty v nejširším slova smyslu. Utváří se celoživotně. Vzdělávání otevírá možnosti pro její systematický rozvoj.

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

DIGITÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ ZDROJE - UČITELÉ DOPORUČUJÍ UČITELŮM

EMA a čtenářská gramotnost
EMA a matematická gramotnost
EMA a digitální gramotnost

DISKUTUJTE S NÁMI

Diskutujte s námi

Školy jako centra gramotností

Lameet
Hucak
Besedice

Chci odebírat novinky o gramotnostech

Více informací o projektu

Více o gramotnostech