Hledáte odborníky pro strategické kroky školy v gramotnostech? Hledejte v EDUSÍTI!


NPI ČR provozuje katalog odborníků www.edusit.cz, která sdružuje zájemce a odborníky v různých oblastech strategického rozvoje škol, specifickými oblastmi je i rozvoj gramotností žáků a související podpora učitelů.

Na webu EDUSÍTĚ najdete katalog odborníků a také odkazy do LINKEDIN diskusních skupin, kde se můžete potkat se zástupci škol i samotnými odborníky.

Věříme, že odborníci zapojení v intervencích na gramotnosti mají výstupy projektu PPUČ na nočním stolku, zejména rámce rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotností od MŠ po konce ZŠ. Diskutujte, sledujte trendy v rozvoji gramotností v ČR a zapojte se do plánování nových ŠVP, projektů a spolupráce s aktéry rozvoje gramotností.

Matematická gramotnost * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN

Čtenářská gramotnost * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN

Digitální gramotnost (a rozvoj digitálních kompetencí) * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN


Avatar autora

Petr Naske
hlavní manažer projektu PPUČ


NPI ČR provozuje katalog odborníků www.edusit.cz, která sdružuje zájemce a odborníky v různých oblastech strategického rozvoje škol, specifickými oblastmi je i rozvoj gramotností žáků a související podpora učitelů.

Na webu EDUSÍTĚ najdete katalog odborníků a také odkazy do LINKEDIN diskusních skupin, kde se můžete potkat se zástupci škol i samotnými odborníky.

Věříme, že odborníci zapojení v intervencích na gramotnosti mají výstupy projektu PPUČ na nočním stolku, zejména rámce rozvoje matematické, čtenářské a digitální gramotností od MŠ po konce ZŠ. Diskutujte, sledujte trendy v rozvoji gramotností v ČR a zapojte se do plánování nových ŠVP, projektů a spolupráce s aktéry rozvoje gramotností.

Matematická gramotnost * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN

Čtenářská gramotnost * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN

Digitální gramotnost (a rozvoj digitálních kompetencí) * katalog odborníků * diskusní skupina na LINKEDIN


Přejít na další články
týkající se gramotností