Učme společně aneb září ve znamení gramotností

Začněte nový školní rok nevšedním způsobem a zapojte se do měsíční výzvy pro MŠ a ZŠ, která podporuje učení pro skutečný život. Tedy vzdělávání ve vztahu k rozvoji gramotností – matematické, čtenářské a digitální. 8. září je Mezinárodní den gramotnosti, kterým startuje celý měsíc gramotností. Chcete být lepším průvodcem gramotností? Začněte na tom pracovat hned v září – zkuste alespoň jednu hodinu učit ve dvou!

 

Zapojte se do výzvy

Sejděte se s kolegou či kolegyní (např. jiného vyučovacího předmětu) a bavte se o společné výuce, věnujte se výukové aktivitě pro rozvoj gramotností napříč vzdělávacími obory. Zkuste si třeba:

Najděte cíl vyučovací hodiny, který je pro Vaše témata a předměty shodný a promítá se do každodenního života. Naplánujte a realizujte výuku, která podporuje rozvoj gramotností. Poskytujte si vzájemnou zpětnou vazbu s ohledem na Váš vzdělávací obor. Neučte odděleně, učte spolu, učte v souvislostech. Přijměte výzvu a nabídněte ji i dalším kolegům!

 

 

I v mateřských školách je prostor pro spolupráci, zapojení rodičů a dalších odborníků do činností, které podporují rozvoj gramotností dětí. Spolupracujte mezi třídami, školami a přizvěte rodiče – odborníky v různých profesích. Zjistíte, co všechno si můžete vzájemně předat a zároveň výrazně obohatíte svou práci s dětmi.

Vyhlaste to do světa

Pokud jste se rozhodli vyhnout zářijovému stereotypu a začít nový školní rok s výzvou, přihlaste se ke kampani v tomto formuláři a zveřejněte příspěvek na Instagram či Vaši facebookovou zeď nebo v naší skupině Gramotnosti.pro život – Učíme v souvislostech. Vyberte si:

Nebo nám fotografie a popisky pošlete, my za Vás příspěvek zveřejníme! Ke všem facebookovým příspěvkům nezapomeňte připsat hashtag #ucmespolecne.

Odvážlivce, kteří výzvu přijmou a zapíší se do google formuláře, později oslovíme, třeba i s nabídkou na tvorbu článku za finanční odměnu. Nezapomeňte se tedy zapsat!

Role gramotností v životě i výuce

Naší výzvou na oplátku bylo natočit videa, která popisují roli gramotností ve výuce i v životě. Videa Vám budeme v průběhu měsíce gramotností zveřejňovat!

Ale to není vše. Jako příklady dobré praxe pro Vás zveřejňujeme také autentické příběhy z vybraných pilotních škol, ve kterých je popisována role gramotností v příslušné škole včetně týmové spolupráce učitelů a mezipředmětové výuky. Přečtěte si například blogový příspěvek Mám nápad.