Mám nápad, spojíme devítky a půjdeme tam společně!

To je věta, která odstartovala začátek párového vyučování na našem druhém stupni. Mladý kolega Honza ráno po příchodu do školy zjistil, že 5. vyučovací hodinu supluje zeměpis v 9. B. Jelikož to bylo v době přijímacích zkoušek na střední školy, v 9. B bylo ten den 11 žáků a v 9. A pouze 10 žáků.

Avatar autora

Lenka Vojíková
PR PPUČHonza dostal nápad a oslovil s ním kolegu Edu, který 5. vyučovací hodinu měl mít v 9. A fyziku. Navrhl mu, aby propojili fyzikální téma „Země“, které měl Eda v plánu, s geografickým pohledem na danou problematiku a odučili toto nově vzniklé téma společně ve spojených devítkách. Téma znělo „Geofyzikální model Země“. 

Eda se zpočátku obával, aby ze spojení tříd a nedodržení předmětů nebyl průšvih, a tak zašli za mnou, školní koordinátorkou gramotností, s otázkou, zda je to dobrý nápad. 

To víte, že se mi rozsvítily oči nad takovým návrhem. Do té doby se o párové vyučování pokusilo jen pár kolegyň z prvního stupně, druhý stupeň spíše hledal důvody, proč to nejde. Oba kolegy jsem ubezpečila, že jde o párové vyučování a je to přesně to, co by si každý moderní učitel měl vyzkoušet. Ihned jsme si vyžádali povolení ke spojení tříd od zástupce ředitele a další přestávky už se oba kolegové radili a plánovali, jak hodina bude vypadat. 

Po ukončení vyučování oba kolegové za mnou přišli na reflexi. A to bych vám je přála vidět! Byli nadšení jak malí kluci! Vyprávěli jeden přes druhého, jak to bylo super. 

V hodině se vzájemně střídali a doplňovali. Za pomoci internetu Eda ukázal fyzikální pohled na problematiku a Honza ho hned doplnil a objasnil pohled geografický. Žáci k danému tématu vyhledávali textové i obrazové informace na internetu, zodpověděli ve dvojicích zadané otázky, zapojili se do brainstormingu na téma možného přepólování Země. Na závěr hodiny zhlédli legendární cimrmanovskou scénku „Jdu na sever … a už jdu na jih“. Ač v obou třídách zbyli žáci tzv. nestudijní, po celou hodinu pracovali a o téma se zajímali. 

Co se při této aktivitě žáci naučili a učitelé si uvědomili? 

Žáci zjistili, že na jednu problematiku existuje několik náhledů, došlo k propojení fyzikálních a geografických znalostí, zamýšleli se nad příčinou a následkem. Vyučující zjistili, že tento způsob výuky je efektivní a pro žáky zajímavý. 

A ptáte se, jak to vypadá s párovou výukou u nás ve škole dnes? 

Nestal se zázrak a nevrhli se všichni na tento způsob výuky, ale došlo k velkému posunu. Začaly se vyhledávat cesty, jak učit v páru, učitelé již mají zájem si tuto výuku vyzkoušet. Jmenovaní kolegové si již na příští školní rok vyhledávají témata, která chtějí odučit párově. Tato výuka má bohužel personální a rozvrhová omezení, ale protože vedení školy těmto aktivitám fandí, doufáme, že se cesty k párové výuce najdou!

Jitka Svobodová
Koordinátorka ŠG
Masarykova ZŠ a MŠ Krupka

Přejít na další články
týkající se gramotností