Globální problémy současného světa

Zuzana Cibulková a její článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské a digitální gramotnosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Celý příspěvek je koncipován jako příprava na jednu vyučovací hodinu, která může být zařazena do tematického celku Globalizace. Hodinu můžeme fázovat dle třífázového modelu učení E-U-R a zařadit dle následující metody.

Avatar autora

Daniel Suchánek
PR manažer PPUČ

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22558/GLOBALNI-PROBLEMY-SOUCASNEHO-SVETA.html/

Přejít na další články
týkající se gramotností