Není houba jako houba aneb jdeme hledat Vožobuli

Můžeme v lese najít houbu Vožobuli? Jak poznáme, která houba je jedlá a která jedovatá? Umíme se v lese správně chovat? Běžte s dětmi do přírody, ukazujte dětem, jak se šetrně a s úctou chovat k přírodě a společně prožívejte vše naplno všemi smysly. Pomocí různorodých pestrých aktivit můžete přirozeně propojovat a rozvíjet různé gramotnosti.
Avatar autora

Jana Smolková
garant předškolního vzděláváníRostou! Využijte toho, že je období, kdy houby hojně a skoro všude rostou a při procházkách s dětmi je můžete nacházet na každém kroku. S největší pravděpodobností děti chodí na houby i s rodiči. Tyto přirozené situace přinášejí různé příležitosti, jak rozvíjet i další gramotnosti. V tematickém celku „O ukopnuté houbě“ najdete celou škálu různých aktivit a činností, které děti bezpochyby zaujmou. Významná přidaná hodnota je v činnostech, které rozvíjejí také emoční inteligenci. Děti provází pohádka „O ukopnuté houbě“ a mimo jiné v ní také přináší aktuální téma etiky, které přímo souvisí s rozvojem digitální gramotnosti. Procházka lesem, hledání hub spojené s vyhledáním v atlase, porovnávání množství a rozhodování o vztahu více než / méně než zase přináší příležitosti k rozvoji čtenářské i matematické gramotnosti. Také výtvarná činnost „Hádaly se houby“ skvěle poslouží formou obrázkového diktátu k rozvoji matematické gramotnosti. Nezapomeňte dětem doplnit knihovničku o různé druhy textů tak, aby si děti mohly vybírat podle potřeby, co se zrovna chtějí na dané téma dozvědět. Někdo raději pohádku, někdo encyklopedii, jiný je zase více na básně či písničky. To záleží na tom, co se zrovna kdo chce dozvědět. A v tematickém celku „O ukopnuté houbě“ to vše naleznete. Možná byste mohli dětem umožnit i jejich nálezy zdokumentovat – vyfotit a vyrobit si tak vlastní atlas hub, který doplní vlastními kresbami a piktogramy, zda jsou jedlé, nebo jedovaté. A to patří do rozvoje digitální gramotnosti.

Tu červenou s bílými puntíky pozná snad každý a nejde přehlédnout! Tak do toho!

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/9625/O-UKOPNUTE-HOUBE.html/Autorkou fotografie je Jana Smolková.

Přejít na další články
týkající se gramotností