Mentorská a kolegiální podpora

V projektu PPUČ vytváříme podporu učitelům, aby dokázali získat dovednosti pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků, se kterými pracují. Vytváříme obsahy odborných materiálů, připravujeme setkání odborníků, setkáváme se s učiteli na společenstvích praxe a mnohých dalších inspirativních akcích, vytváříme dalších nástroje podpůrného charakteru.
Avatar autora

Marta Břehovská
mentor, koučNapadají mě přitom otázky: Jak pracovat s tím, aby nově vytvořené materiály nezůstaly ležet ve školních knihovničkách a zážitky ze společných setkání nebyly přehlušeny velkou mírou obvyklých pracovních postupů ve třídách? Jak způsobit, že se rozvoj gramotností stane každodenní součástí přemýšlení učitelů o práci s žáky?

V mysli se mi vybavuje příměr, přirovnání ke kousku nábytku, který všichni známe: ke stolu. Stůl má čtyři nohy, které jej činí stabilním a plně funkčním s pracovní deskou, na které zpracováváme vše potřebné. Představme si, že každá výše uvedená gramotnost tvoří jako pilíř jednu nohu. Bez čtvrté nohy se stůl nakloní, zvrtne se a na desce se nic neudrží. Onu čtvrtou nohu tvoří mentorská a kolegiální podpora, která má tu moc způsobit, že se obsahy a profesní zážitky ze sdílení dostanou a udrží nejen u jednoho učitele, ale projdou do práce všech učitelů napříč předměty ve škole, tudíž i ke všem žákům. A dále: udrží se v aktuální čas a mohou také fungovat dlouhodobě, v závislosti na vnitřní motivaci učitelů pracovat s gramotnostmi. Odborné obsahy jdou ruku v ruce s podporou.

Jedno se neobejde bez druhého, chceme-li nastavit funkční systém sdílení efektivních způsobů rozvoje základních gramotností u žáků. O ně jde přeci nejvíc. O jejich připravenost a vybavenost uspět v profesním i osobním životě.

Přejít na další články
týkající se gramotností