Žáci 5. B a jejich výuka #nadalku

Při příležitosti speciálu České televize „Země v nouzi – ponaučení z krize“ zveřejňujeme na Metodickém portálu RVP.CZ v rámci spolupráce kampaně Gramotnosti.pro život a portálu Spomocník zkušenosti z online výuky jedné páté třídy v Praze, konkrétně na ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6. Žáci dostali za úkol zamyslet se nad pozitivy a negativy výuky na dálku. Šlo o souvislé texty, ze kterých paní třídní učitelka Marie Hofmanová udělala souhrn z těch nejlepších, nejdojemnějších i nejvtipnějších vyjádření – bez korektury. „Moji školáci pracovali a pracují v aplikaci Microsoft Teams – realizujeme on-line meetingy, nabízíme sdílené soubory a testy Forms. Pak žáci také pracují v malých skupinkách, kde společné kooperují na pracovních zadáních a také sdílejí svoje zážitky. Ale chyběly jim další aktivity, které dříve brali jako samozřejmost – exkurze, výlety, projekty s pokusy. Také výchovy – hra na ukulele, boomwhackery, vyrábění. Připravili jsme pro ně alespoň přírodovědnou a pohádkovou hru s úkoly v Divoké Šárce. Pomocí připravených úkolů ve fóliích hledali pomocí GPS ve skupince nebo rodinných týmech, každá z tras měřila 6 kilometrů. Následně sdíleli fotky i zážitky.“

Avatar autora

Daniel Suchánek
PR manažer PPUČZa redakci Metodického portálu RVP.CZ, který provozuje Národní pedagogický institut ČR, paní učitelce i celé třídě dáváme velký palec nahoru a věříme, že si z tohoto společného zážitku přenesou co nejvíce pozitivního i do svého celoživotního učení a přístupu k objevování nových věci. Navíc, jak říká Marie: „Učím první rok, je to opravdu originální zahájení učitelské kariéry, ani já na to nikdy nezapomenu.“ 

Před zveřejněním jsme výroky dětí ukázali i vybraným hostům pořadu ČT Země v nouzi. Zeptali jsme se jich na několik otázek:

Zpětná vazba pro 5. B a jejich paní učitelku od Jaroslava Maška, editora portálu Spomocnik.rvp.cz a aktivního učitele SŠ, inspirátora učitelů ZŠ a SŠ. 

Zpětná vazba Kamila Kopeckého, učitele VŠ (UPOL) a garanta programu e-bezpečí, experta v oblasti rizikového chování dětí online. 


Kamil Kopecký také sepsal k tématu vzdělávání a koronakrize komentář na svém blogu. Články Jaroslava Maška najdete na Spomocníkovi, konkrétně například Co udělám v online výuce jinak, až se znovu zavřou školy. Další příspěvky naleznete v příslušném seriálu.

Podněty od expertů a paní učitelky sesbíral Petr Naske, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů a kampaně Gramotnosti.pro život v Národním pedagogickém institutu ČR. „Zkušenost s výukou #nadalku ukazuje, že každé dítě potřebuje jiné podmínky pro co největší podporu jejich každodenního učení. Nastalá situace nám všem ukázala, jak pestré mohou být formy i obsahy každodenního učení a že i při práci doma v kombinaci s homeoffice rodičů se vlastně všichni učíme. Každý den. Věříme, že učitelé budou ochotni více podstupovat online formy profesního rozvoje a sdílet zkušenosti, hledat cesty k podpoře svých žáků,“ komentuje Petr Naske. Zájemce o sdílení zkušeností z „učení v souvislostech“ zveme na naše FB stránky a do skupin v NPI ČR (Gramotnosti.pro životMetodický portálICT podpora SYPO a Inkluze v praxi). Zájemce o sdílení zkušeností zveme k autorské spolupráci na článcích a obsahu pro Metodický portál RVP.CZ v kampani Hledáme autory – gramotnosti.pro život

Hodně zdraví a inovativních nápadů ve třídách přejeme za týmy Gramotnosti.pro a Metodický portál RVP.CZ.

Příloha – Jak žáci 5. B hodnotí distanční výuku (bez zásahu do textů dětí)

VÝHODY

NEVÝHODY

SHRNUTÍ z pohledu žáků 5. B

Autoři: Marie Hofmanová, Petr Naske

Na článku s námi spolupracovali Kamil Kopecký a Jaroslav Mašek.

 

 

Přejít na další články
týkající se gramotností