Projekt TIO – metodický materiál k podpoře rozvoje digitální gramotnosti v předškolním a primárním vzdělávání (úvod)

Cílem materiálu je prostřednictvím robůtka, jehož jméno v sobě nese nejen jeho oblíbené slovní spojení „ty jo“, ale především základní myšlenku příběhů – Technologie Informace Objevy, přiblížit dětem a žákům téma komunikace, etiky a bezpečí v digitálním světě. Nabídneme možnost, jak mluvit s dětmi, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi. TIO je souborem sedmi příběhů z Robosvěta, který se může podobat skutečnému světu, nebo se můžeme společně s dětmi ponořit do světa fantazie a vytvořit svět zcela jedinečný, originální. Představujeme vám úvodní část série článků na dané téma.
Avatar autora

Daniel Suchánek
PR manažer PPUČJsme si vědomi toho, že problematika technologií a digitálního prostředí v běžném životě je pro mnoho učitelů těžko uchopitelná. Když přihlédneme k vývojovým možnostem dětí předškolního nebo raného školního věku, stává se ještě složitější. Jak mluvit s dětmi, které potřebují poznávat konkrétní věci, vše si osahat, vyzkoušet, o něčem tak abstraktním, jako je digitální svět a bezpečné zacházení s jeho možnostmi? Podobně, jako cílíme na rozvoj sociálních vztahů, úcty k druhým a základy slušného chování, je právě toto období vhodné pro utváření základů pro bezpečné užívaní technologií, získání prvotního vhledu do světa možností, které díky technologiím máme. Můžeme tak do jisté míry i omezit jejich rizika, kterým budou muset děti v životě čelit. Vycházejme z toho, co umíme. Přibližujme se dětem a jejich myšlení prostřednictvím příběhů, ve kterých můžeme společně nacházet a dále rozvíjet střípky dosavadních zkušeností a prožitků dětí.

Příběhy obsahují tato témata:

Přečtěte si celý text zde.

Autor: Jitka Severinová
Spoluautor: Mgr. Stanislava Korcová

Přejít na další články
týkající se gramotností