Místní akční plány a rozvoj gramotností

Podporu práci učitelů v rozvoji základních gramotností na ZŠ a MŠ poskytují po celé ČR projekty místního akčního plánování (MAP), pro které náš projekt PPUČ také připravuje průběžně podpůrné materiály a znalostní základnu. Spolupráci s MAP projekty jsme se také speciálně věnovali v roce 2019 na minikonferencích odborných panelů všech gramotností. Pro inspiraci z výstupu akcí doporučujeme nahlédnout na desatero pro MAPy pro matematickou gramotnost nebo to samé desatero s komentáři k rozvoji digitálních dovedností dětí. Nabízíme také inspirativní článek Jak pomáhají mladým čtenářům MAP?
Avatar autora

Petr Naske
hlavní manažer projektu PPUČJsme proto rádi, když máme možnost na akcích projektů MAP participovat a zjistit, co Vás v oblasti rozvoje gramotností jako učitele a ředitele pálí. Poslední příležitost jsme měli na online jednání ředitelů ZŠ v rámci aktivit MAP Praha 13. Celý záznam vstupu za kampaň Gramotnosti.pro život najdete pod tímto článkem v záznamu vystoupení Petra Naskeho z této online vzdělávací akce, prohlédnout si můžete také prezentaci z akce. Oceňujeme spolupráci MAP Praha 13 a zapojených škol a věříme, že navzájem bude docházet co nejčastěji k inspiracím pro rozvoj gramotností a kolegiální podpory v praxi škol. Máte chuť se pochlubit, co se ve Vašem MAPu kolem gramotností děje? Napište nám, převezmeme novinky z vašeho města/regionu a budeme šířit slávu všech MAPů po celé ČR. V naší prezentaci jsme také poukázali na aktivitu NPI ČR v platformě DigiKoalice, kde se jako PPUČ dělíme o zkušenosti z různých forem podpory digitálního vzdělávání v ČR.

 

Přejít na další články
týkající se gramotností