Superučitele ponechme komiksům aneb učitel na stezce gramotnějších dětí

Už jste si někdy položili otázku, jaké profesní kvality má superučitel? Takový superučitel bude asi velkým odborníkem v dané oblasti, bude umět v dětech vyvolat zájem a bude působit jako člověk hodný k následování. K tomu bychom jistě vymysleli mnoho superlativů, které bude takový superučitel naplňovat. Superučitele můžeme ale s klidem ponechat v komiksových příbězích.
Avatar autora

Jakub Holec
pedagog, rodič, přírodovědec

Pro rozvoj gramotností u dětí je potřeba hlavně učitel prokazující jistou dávku nedokonalosti, a to především učitel lidský, učitel, který se vyvíjí a má chuť na sobě i přes různé překážky a v podstatě nelehký učitelský úděl dále pracovat.

Připravili jsme pro vás materiál Učitel rozvíjející gramotnosti obsahující základní principy, které se týkají vzdělávání v průběhu celého života. Součástí jsou i principy cílené přímo na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí. Důležité je, že učitelé všech stupňů vzdělávání ve svých činnostech usilují o jejich naplnění. Seznamte se s textem.

Přejít na další články
týkající se gramotností