Jak podpořit zdravé stravování

Při různých pořadech v televizi, diskusích v rozhlase, v novinových článcích nebo prakticky kdekoliv na internetu se neustále dozvídáme, že se všichni málo hýbeme, jak nám klesá kondice a že špatně jíme. V mnoha případech je to opravdu tak, ale co s tím můžeme udělat? Jak podpořit děti, ale třeba i jejich rodiče v chuti se více hýbat a jíst zdravě. A čí je to vlastně problém? Školy, rodiny, vlády? Myslím, že toto je téma úplně pro všechny, ale především pro každého jednotlivce, který chce být zodpovědný sám za sebe.

Avatar autora

Petr Polívka
Člověk a zdraví – o to tu jde!


Ve škole je tato problematika zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví. A při hledání různých nových podnětů jsem objevil krásnou aktivitu, která prostupuje hned několika předměty, jako je samozřejmě Přírodopis a Prvouka, ale můžeme se tohoto tématu dotknout i v Mediální výchově, Výtvarné výchově nebo Zeměpisu. Mimo toho, že se zde žáci něco dozví a naučí, a snad je tyto informace trochu ovlivní, je aktivita velmi pěkně vytvořena i pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. 


Pokud žáky touto aktivitou zaujmeme, můžou soutěžit sami mezi sebou a třeba i se svými rodiči, což by bylo naprosto úžasné. Ostatně koukněte se na článek na Metodickém portálu RVP.CZ sami a zkuste si aktivitu přímo s vašimi žáky.


Jídlověda: Jak podpořit zdravé stravování

Přejít na další články
týkající se gramotností