Jak na rozvoj gramotností?

Přemýšlíte o rozvoji gramotností dětí předškolního věku? Zajímáte se o přirozené propojování gramotností? Záleží vám na tom, aby děti byly schopny využívat své znalosti a dovednosti pro svoje fungování v dnešním světě? Pak jste zrovna na správném místě.
Avatar autora

Andrea Mouchová
fandím gramotnostemKoncept souvislosti mezi každodenním životem a gramotnostmi se vyvíjel až do současné formy – tzv. funkční gramotnosti. Slovo „funkční“ vystihuje vztah gramotnosti s konkrétním společenským kontextem. Označení gramotnost není již spojováno pouze se schopností číst, psát a počítat, ale i s dalšími oblastmi lidské činnosti. Gramotnost – jako soubor vědomostí a dovedností – se stává funkční, pokud člověk myslí a jedná správně a účelně, adekvátně používá osvojené dovednosti.

Přečtěte si článek o rozvoji funkční gramotnosti v oblasti čtenářské, matematické, finanční a environmentální. V příloze naleznete praktický materiál, který vám může usnadnit plánování vzdělávací nabídky pro děti předškolního věku. Tento přehledný systém plánování, umožňující snadnou kontrolu plnění, povede u dětí k osvojování schopností a dovedností důležitých pro budoucí čtení, psaní, matematické činnosti, environmentální senzitivitu a hospodaření.

Přejít na další články
týkající se gramotností