Jak neotřele opakovat učivo v hodinách AJ? Zkusme tvorbu e-knihy.

Při přemýšlení nad způsoby zpestření výuky nás v současné době často napadají různé možnosti využití moderních technologií, ale jak je efektivně uchopit ve školní praxi? Důkazem, že ICT nepatří jen do hodin informatiky, je následující námět na využití tabletů v hodinách cizího jazyka k opakování učiva.

Avatar autora

Jitka Tůmová
garantka VO Cizí jazyky

Článek Tvoříme si e-knihu se zabývá využitím tabletů v hodinách anglického jazyka a představuje možnosti rozvoje kreativního přístupu žáků k probíranému učivu. Žáci si s využitím tabletů mohou tvořit vlastní e-knihy, které mohou sloužit jako ukázka toho, co se v hodině naučili. Dá se tedy předpokládat, že v průběhu aktivity žáci rozvíjejí digitální gramotnost. Co může být překvapivé, je, že se zde samozřejmě rozvíjí i čtenářská gramotnost. Aktivita je popsána ve vztahu k prvnímu stupni, ale zkušený učitel ji dokáže snadno upravit i pro využití na druhém stupni. Stačí jen brát zřetel na jazykové dovednosti a zkušenosti žáků s využíváním tabletů.

Článek si můžete stáhnout na portálu RVP.CZ jako součást seriálu příspěvků k moderním technologiím. V postupných krocích tak lze využít i zbývající články k danému tématu. Na články lze pohlížet jako na inspiraci do hodin anglického jazyka i hodin výuky Informatiky. Žáci si tak rozvíjejí kreativní schopnosti a mají prostor pro uplatnění své fantazie.

Gramotnosti nám pomáhají uvažovat nad vzděláváním v širším celku a umožňují lépe naplňovat vzdělávací potřeby dnešních dětí – pěkně v souvislostech. Vyzkoušejte si aktivitu ve vaší hodině a napište nám, jak podle vás fungovala.

Přejít na další články
týkající se gramotností