Zkusme to…

Gramotnosti – v našem případě schopnosti číst, počítat a využívat ICT techniku – jsou nezbytné nástroje pro oblast celoživotního vzdělávání. Jsou stěžejní pro všechny žáky, kteří  se učí a dále se budou učit.

Jak ale gramotnosti skutečně rozvíjet s ohledem na možnosti a předpoklady každého žáka ve společné třídě?
Avatar autora

Renata Votavová
garant společného vzdělávání

 Vždyť každý žák je jedinečný! Jinak vnímá, jinak myslí, jinak si pamatuje, jiné věci ho motivují. Jiné cíle považuje za důležité a používá k jejich dosažení rozdílné cesty. Je tohle vůbec možné?

Pro obsah konkrétních učebních činností na rozvoj gramotností to znamená, že v rámci jednotlivých aktivit by měl být uplatňován učiteli takový postup, který vede k respektování diverzity každého žáka. Ukazuje se, že řešením je připravit takové aktivity, které umožní učiteli (nebo žákovi) volit postup a obsah výuky odpovídající možnostem a předpokladům žáků. Popišme  si některé z cest (proces můžeme nazývat individualizace), jak toho lze v heterogenní třídě dosáhnout:

Chcete se dozvědět víc? Zajímají vás konkrétní pedagogické postupy? Přečtěte si článek na https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21996/rozvoj-gramotnosti-zaku-v-heterogenni-tride.html/ 

…A ZKUSME TO…

 

 

Přejít na další články
týkající se gramotností