PPUČ pomáhá projektům místního akčního plánování v rozvoji základních gramotností

Téma gramotností je tento podzim více vidět na setkáních řešitelů projektů místního akčního plánování (MAP), která probíhají po celé ČR. Lektoři PPUČ prezentují základní aktivity a materiály, kterými projekt PPUČ podporuje rozvoj gramotností v praxi MŠ a ZŠ. Jedna akce proběhla 18. září v Praze v rámci aktivit NIDV a jejich projektu SRP (Strategické řízení a plánování).

Avatar autora

Petr Naske
hlavní manažer projektu PPUČ


Jelikož je v každém týmu realizátorů místního akčního plánování (MAP) pracovní skupina pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, byli zástupci projektů MAP vyzváni, aby sdíleli kontakty na členy svých pracovních skupin, aby jim NÚV v rámci PPUČ na vyžádání mohl předávat podklady k fungování pracovních skupin (např. desatero pracovní skupiny,vymezení gramotností, tipy na výuku pro učitele a další). Svůj kontakt zájemci z pracovních skupin mohou zanechat ve formuláři na https://gramotnosti.pro/infoMAP. Průběžně PPUČ sbírá také zpětné vazby z projektů MAP v dotazníku https://gramotnosti.pro/dotaznikMAP.


Podpora místního akčního plánování v oblasti rozvoje gramotností byla nabízena projektem PPUČ v roce 2019 také skrze jarní cyklus minikonferencí pro matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost, souhrnný přehled všech výstupů minikonferencí najdete na https://gramotnosti.pro/odbornepanely.

Aktivity a výstupy PPUČ představily na akci SRP v Praze Jitka Jarníková, manažerka metodické podpory, a Hana Splavcová, garantka projektu na oblast předškolního vzdělávání. Na setkání byl popsán model budování kapacit ve školách a formy metodické podpory při rozvoji gramotností u dětí a žáků. Rovněž byly představeny jednotlivé pilíře podpory:

Metodická podpora škol je realizována i skrze nové nástroje Metodického portálu RVP.CZ, který aktuálně prochází inovací, za účelem zpřehlednění obsahu, zvýšení uživatelské přívětivosti a vylepšení uživatelských funkcí. Mezi nové nástroje portálu RVP.CZ patří:

Realizátorům projektů místního akčního plánování byla také představena aktuální kampaň Měsíc gramotností, ve které jsou učitelé MŠ a ZŠ motivováni ke spolupráci s kolegy z jiného vyučovacího předmětu na společném plánování, realizaci či zhodnocení výukové aktivity/činnosti. Učitelé se ke kampani hlásí uveřejněním příspěvku na sociálních sítích s využitím hashtagu #ucmespolecne nebo registrací do online formuláře. Více informací na gramotnosti.pro/ucmespolecne. Projekt PPUČ se svými aktivitami také hlásí k iniciativě Úspěch pro každého žáka, která sdružuje projekty a organizace, které svými aktivitami respektují vyhodnocování dopadu své činnosti na učení každého jednotlivého žáka. Zástupcům MAP byla tato iniciativa také představena.


Děkujeme za příležitost k setkání s příjemci IPo MAP v Praze. Během září a října se potkáme ještě v dalších městech ČR. Jste-li zapojeni do projektů Místního akčního plánování ve vašem regionu, dejte nám také zpětnou vazbu na to, jak s tematikou rozvoje gramotností ve vašem MAPu pracujete, viz: https://gramotnosti.pro/dotaznikMAP.

Přejít na další články
týkající se gramotností