Čteme s porozuměním v anglickém jazyce

Máte zájem rozvíjet čtenářskou gramotnost ve výuce anglického jazyka, a nevíte jak začít? Chcete vědět, co vše rozumíme pojmem čtení s porozuměním? Na tyto a další otázky odpoví článek Rozvíjíme čtenářské gramotnosti.
Avatar autora

Jitka Tůmová
garantka VO Cizí jazykyUčitelé často hovoří o „čtení s porozuměním", málokdo z nich umí odpovědět na otázku, co přesně čtení s porozuměním vlastně je. Přitom čtení a čtenářská gramotnost patří mezi nezbytné předpoklady k rozvoji klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, stejně jako k rozvoji některých složitějších čtenářských dovedností, které vyžadují již rozvinuté abstraktní myšlení.

Učitele angličtiny nejspíš jako první techniky čtení napadnou skimming a scanning, tedy techniky rychlého čtení. Skimming se používá k rychlému určení hlavní myšlenky textu, zatímco scanning nám má pomoci vyhledat určitou informaci, např. jméno, číslo nebo klíčové slovo. Bez propojení technik rychlého čtení a vlastního porozumění se nepohneme z místa. 

Při práci s textem bychom měli střídat aktivity zaměřené na rozvoj čtenářských dovedností (top-down reading) a aktivity, které posilují rozvoj dovedností jazykových (bottom-up reading). Vedle učebnice, která rozvíjí jazyk komplexně, se k tomuto účelu výborně hodí časopisy a knihy v cizím jazyce.

Článek vznikl jako reflexe společenství praxe projektu PPUČ ke čtenářské gramotnosti  – jaro 2018  (autorka článku Mgr. Jana Čadová).

Rozvíjíme čtenářské dovednosti

Přejít na další články
týkající se gramotností