Děti a ICT aneb jak s dětmi v mateřské škole poznávat digitální svět bez použití obrazovky

Pojďte se zamyslet nad tím, zda je možné rozvíjet digitální gramotnost u dětí v předškolním věku bez obrazovky, co je to informatické myšlení a k čemu slouží, a zda je potřebné digitální gramotnost a informatické myšlení rozvíjet už u dětí v předškolním věku.
Avatar autora

Jana Smolková
garant předškolního vzděláváníV současné praxi mateřských škol (MŠ) můžeme spatřit tuto problematiku různě pochopenou a různě uchopenou. Technologie jsou nedílnou součástí našeho světa a děti se s digitální technikou setkávají v domácím prostředí běžně, ale jak k tomu zodpovědně přistoupit v procesu předškolního vzdělávání a jakou vzdělávací nabídku dětem v této oblasti nabídnout, aby docházelo k rozvoji gramotnosti, byly zachovány důležité principy předškolního vzdělávání, nebyla zvyšována rizika, už leckdy tak jednoznačné není. Na tyto potřeby učitelů zareagovala Malá technická univerzita (MTU) a Malá digitální univerzita (MDU) svými vzdělávacími programy, které nabízí pro děti a učitele mateřských škol a 1. a 2. třídu základních škol. Podrobněji si o těchto aktivitách můžete přečíst v článku „Rozvoj polytechnických a digitálních kompetencí“ Barbory Vítové, která je spoluautorka projektů MTU a MDU s dlouholetou zkušeností ve vzdělávacích projektech pro děti. 

Sympatické je, že si autoři programů uvědomují důležitost zachování vhodných metod a forem práce jako je prožitkové učení hrou, spolupráce, činnosti s důrazem na manipulativní činnosti se zapojením všech smyslů. Například v lekci Stavitel mostů (program MTU) je při stavbě mostů rozvíjeno prostorové vnímání s prostorovými hračkami a předměty, při kterých děti musí přemýšlet, řešit problém, vyřešit ho a tím je rozvíjeno informatické myšlení. V lekci MDU „IT expert“ můžete s dětmi rozvíjet digitální gramotnost hledáním a přiřazováním obrázků do dvojice: co roboti udělali, čím nám pomohli (pračka x vyprané prádlo, bankomat x peníze apod.). Dítě tak při hře získává povědomí o významu digitálních technologií v každodenním životě člověka.

Další názory a odpovědi na výše zmíněnou problematiku můžete nalézt také v článcích, kde se podělily o své zkušenosti z této oblasti vzdělávání ředitelky z Mateřské školy Hornické v Ostravě a Mateřské školy U Slunečních hodin v Říčanech. Ty už svoji cestu, jak na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, našli. Chcete se přidat?

Rozvíjení digitální gramotnosti u dětí předškolního věku

Polytechnické vzdělávání v mateřské škole aneb jak rozvíjet technickou gramotnost u dětí

Přejít na další články
týkající se gramotností