Pohádky Boženy Němcové a QR kódy


V ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Celý článek s pracovním listem můžete najít na stránce: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22808/POHADKY-BOZENY-NEMCOVE-S-QR-KODY.html/.


Avatar autora

Daniel Suchánek
PR manažer PPUČ


V ZŠ Hranice – Struhlovsko se dlouhodobě věnují rozvíjení čtenářské gramotnosti a hledají metody a formy, které by byly využitelné napříč všemi vzdělávacími obory. Jednou z možností jsou QR kódy, které mají univerzální využití, jsou pro žáky motivační a mohou podpořit jejich aktivní zapojení do práce s texty a s informacemi v různých kontextech. Celý článek s pracovním listem můžete najít na stránce: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22808/POHADKY-BOZENY-NEMCOVE-S-QR-KODY.html/.


Přejít na další články
týkající se gramotností