Gramotnosti s UčíTelkou


Gramotnosti s UčíTelkou

Možná jste na jaře zaznamenali projekt UčíTelka. Jeho cílem bylo pomoci dětem a jejich rodičům s výukou v období uzavření škol a „prvního kola“ distančního vzdělávání. Odvysílané díly jsou snadno dostupné na ČT edu a mohou posloužit jako inspirace a doplnění výuky i nyní. A ačkoliv se o tom v jednotlivých lekcích přímo nemluví, mnohé z nich jsou zpracovány tak, že cílí i na „naše“ gramotnosti. Jako ochutnávku pro rozvíjení čtenářské gramotnosti doporučuji zhlédnout např. lekce Vybíráme si zájmový kroužek, Kdo je hlavní postava, Osvojíme si dovednost vizualizace, pro matematickou gramotnost Pojedeme na výlet, Zajímavé rozhledny, Hledáme více řešení a pro digitální gramotnost Bezpečné používání internetu nebo Okolí našeho domova.


Avatar autora

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
garantka pro vzdělávací oblasti 1. stupně


Gramotnosti s UčíTelkou

Možná jste na jaře zaznamenali projekt UčíTelka. Jeho cílem bylo pomoci dětem a jejich rodičům s výukou v období uzavření škol a „prvního kola“ distančního vzdělávání. Odvysílané díly jsou snadno dostupné na ČT edu a mohou posloužit jako inspirace a doplnění výuky i nyní. A ačkoliv se o tom v jednotlivých lekcích přímo nemluví, mnohé z nich jsou zpracovány tak, že cílí i na „naše“ gramotnosti. Jako ochutnávku pro rozvíjení čtenářské gramotnosti doporučuji zhlédnout např. lekce Vybíráme si zájmový kroužek, Kdo je hlavní postava, Osvojíme si dovednost vizualizace, pro matematickou gramotnost Pojedeme na výlet, Zajímavé rozhledny, Hledáme více řešení a pro digitální gramotnost Bezpečné používání internetu nebo Okolí našeho domova.


Přejít na další články
týkající se gramotností