Inovace vzdělávání v mateřské škole aneb jak na gramotnosti u dětí předškolního věku

 
Představujeme Vám pracovní verzi materiálu „Gramotnosti ve vzdělávacích oblastech – předškolní vzdělávání“, který vznikl jako jeden z produktů v rámci projektu PPUČ. Shrnuje a vysvětluje problematiku pojetí čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání a připomíná jeho specifika, metody a formy práce s dětmi v mateřské škole.

Avatar autora

Daniel Suchánek
PR manažer PPUČ

Tento materiál byl v pracovní verzi představen a diskutován s učitelkami mateřských škol na společných akcích projektu, kde jsme k němu získali kladnou zpětnou vazbu. Věříme, že Vám tento materiál pomůže k hlubšímu pochopení dané tématiky a zodpoví některé nejasnosti či otazníky, které zvláště v oblasti rozvoje digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání v současnosti existují. Ptát se nás můžete v konzultačním centru https://kc.rvp.cz/ nebo na emailu ppuc@npicr.cz. Finální verzi materiálu pro Vás projekt PPUČ představí na jaře roku 2021 současně s dalšími plánovanými výstupy, které budou mít ambici Vám pomoci při procesu plánování vzdělávací nabídky pro děti v mateřské škole. 

Materiál ke stažení najdete na adrese https://gramotnosti.pro/pv

 

Přejít na další články
týkající se gramotností