Vandrováním za řemesly a rozvojem gramotností

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je činnostně orientovaná, spojená s tvořivostí a s rozvojem pozitivního vztahu k lidským činnostem. Je ideální, pokud se daří od předškolního vzdělávání přes první stupeň základní školy rozvíjet porozumění rozmanitému světu práce.
Avatar autora

Petr Chaluš
garant vzdělávací oblasti Člověk a svět práce

Drobné ruční práce, které děti mají možnost si vyzkoušet ve školách, mohou být zasazeny do kontextu skutečných prací, kterými se lidé živili v minulosti nebo dodnes živí. Pro tuto oblast je ideální i projektová výuka, kdy děti mohou pracovat na projektu a propojovat si činnosti s poznáním minulosti i současnosti světa práce. Při práci s materiálem vždy měříte, porovnáváte, vytváříte postupy a rozvíjíte tak matematickou gramotnost.

Hledáte nápady a návody na tradiční řemesla, rukodělné činnosti či méně obvyklé techniky jak do oblasti Člověk a svět práce na prvním stupni, tak do školních družin nebo i mateřských škol? Jeden z článků na rvp.cz přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal projekt Dotek ztracených časů, jehož součástí bylo také poznávání tradičních i současných řemesel. Spolu s partnerskou školou na Slovensku děti bádaly, vyráběly a „vandrovaly“ s řemesly. Četly na pokračování příběh mlynářského učně Matěje, při četbě řemesla kreslily a údaje o nich shrnuly na karty řemesel. Vyráběly i vlastní knihu řemesel, která uspěla v soutěži muzea a knihovny na podporu čtenářské gramotnosti. Ušijte si vlastní střapatou paruku na masopustní průvod, zkuste si brousit drahé kameny jako děti ze ZŠ Stráž, které doputovaly s vandrovní knížkou až k uznání svých dovedností. S celým příběhem této aktivity, videozáznamy i reflexí učitele se můžete seznámit dále v článku Vandrujeme za řemesly.

Přejít na další články
týkající se gramotností