Čtení, to je zábava

Webinář zaměřený na rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků na 1. stupni základní školy vedli lektoři Jovanka Rybová a Tomáš Koten. Zaměřili se na aktivity, které napomáhají rozvíjení důležité složky čtenářské gramotnosti, tedy vztahu ke čtení.
Avatar autora

PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.
garantka pro vzdělávací oblasti 1. stupně

Jednalo se o činnosti vedoucí k rozvoji slovní zásoby, které napomáhá doslovnému porozumění textu. Zmíněna byla problematika vlastního výběru knih žáky, jejich přiměřenost a vzájemné sdílení přečteného.

Celým webinářem se prolínal motiv tematické (projektové) výuky a možného propojování vzdělávacího obsahu napříč vzdělávacími oblastmi. I to je jedna z důležitých podmínek, která rozvoji gramotností u žáků napomáhá.

Pokud byste chtěli také načerpat inspiraci, můžete webinář zhlédnout ze záznamu.

 

Přejít na další články
týkající se gramotností