Házím kostkou rád, čtenářem se mohu stát

Přemýšleli jste někdy, jak podpořit vztah dětí ke knížkám? Chcete vyzkoušet novou metodu, při které děti objevují, přemýšlejí, hrají si a zároveň budují příběh knihy? Zkuste vyzkoušet metodu čtenářských kostek. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, ráda Vám ji představím.

Avatar autora

Lenka Perglová
PR manažerka PPUČ


Jako učitelka mateřské školy se setkávám s knihou ve své praxi každý den a ráda bych podporovala zájem o čtenářství již od mateřské školy. K nové metodě s názvem ČTENÁŘSKÉ KOSTKY mě a moji kolegyni přivedla naše paní ředitelka. 


Jedno krásné slunečné odpoledne jsme se sešly, abychom naplánovaly jednotlivé aktivity. O čtenářských kostkách jsem tehdy slyšela poprvé a aktivita mne hned zaujala. Společně jsme plánovaly realizaci aktivity, cíle, výstupy, obsah. Nejvíce času jsme věnovaly hlavně seznámení se s novou metodou, která je postavena na modelu učení E-U-R (evokace-uvědomění-reflexe). Společně jsme také vytvořily učební pomůcku a mohly jsme začít. A pak hurá do terénu, vyzkoušet si aktivitu s dětmi. 


Pro aktivitu jsem si vybrala 8 dětí ve věku 6 let. Celý průběh pozorovaly paní ředitelka s kolegyní, psaly si důkladné poznámky. S dětmi jsme si nejprve ukázali knihu (A. Macho – Gerda, příběh velryby) a tři barevné kostky s různými symboly (sluníčko, srdíčko, otazník, auto, oko, kamarádi). Každý symbol je propojený s určitou otázkou (Jak se hlavní hrdina cítí? Jak by mohl příběh pokračovat? Kam nás příběh dovedl? Co vidíš na obrázku?).


Ve fázi evokace děti házely první kostkou a kniha byla zavřená. Otázky zjišťovaly přání dětí, jejich představy o knize. Ve druhé fázi (uvědomění) jsem přečetla část knihy a následovalo opět házení kostkou. V této části děti již pracovaly s příběhem, porovnávaly své představy s knihou, domýšlely příběh a zajímaly se o hlavní postavy.  A protože děti byly do aktivity tak zapálené a bavila je, zvládli jsme i poslední kostku zaměřenou na reflexi. V této části děti shrnovaly hlavní myšlenky příběhu. 


Po aktivitě jsme ji s kolegyněmi reflektovaly a byly jsme z dětí nadšené. Jejich odpovědi a práce s novou pomůckou nás velmi mile překvapila. Děti se dokázaly soustředit na příběh a kreativně vymýšlet jeho pokračování. Jedna holčička nám dokonce poměrně podrobně převyprávěla hlavní myšlenku příběhu.  


Díky této aktivitě se nám podařilo podpořit u dětí zájem o knihu prostřednictvím kooperace s kamarády. Děti se vzájemně doplňovaly, pomáhaly si odpovídat a společně vymýšlely odpovědi na otázky. 


V průběhu aktivity jsem měla neustále úsměv na rtech a byla jsem nadšená, jak děti s novou pomůckou pracovaly. Myslím si, že dětem aktivita otevřela dveře do nádherného světa knih. Nám učitelkám aktivita přinesla nové zkušenosti, poznatky a dovednosti. Zejména novou formu metody práce s dětmi, která podpoří čtenářskou gramotnost. Díky zájmu dětí o aktivitu se s novou metodou seznámila i další kolegyně, kterou do tajemství čtenářských kostek zasvětily naše děti. ☺ Pokud máte o tuto zajímavou metodu zájem, určitě se podívejte na tyto stránky http://ctenarskekluby.cz/.


Mgr. Michaela Fialová
Mateřská škola SLUNÍČKO, Strnadova 13, Brno 

Přejít na další články
týkající se gramotností