Hola, hola, škola volá!

Zastesklo se vám po příjemných chvilkách s matematikou pro předškoláky? To se mně taky někdy stává. Lehká pomoc – nahlédněte do publikace Evy Krejčové. Najdete tu náměty na hry a činnosti, navíc propojené s říkankami a písničkami, které slouží jako vhodná motivace.
Avatar autora

RNDr. Hana Lišková
metodik matematiky


Publikace je velmi přínosnou ukázkou citlivého propojení matematické a čtenářské gramotnosti. Pro pedagogy v předškolních zařízeních je tento metodický materiál užitečnou studnicí námětů, inspirací je i pro učitele elementaristy, popř. pro pedagogické asistenty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Chcete ukázku?
 
Počitadlo                                                                 „Knoflíkové“ počítání (V. Fischer)
Nikoho to nenapadlo.                                                   Kulatý, malý jako čočka,
Z ruky máme počitadlo.                                               třebaže mívá čtyři očka.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,                                             Nevidí, ať si jak chce kouká,
závidí nám celý svět.                                                     když chybí, za košilku fouká.
 
Máte v dosahu předškoláka? Klikněte na odkaz a hrajte si, tvořte, zkoumejte, řešte nabízené aktivity.
Přílohy k jednotlivým hrám jsou zdarma ke stažení na www.naseucebnice.cz.
Literatura:
Krejčová, E. Hola, hola, škola volá! Hry pro předškoláky a malé školáky.  
Praha:  SPN – pedagogické nakladatelství 2017. ISBN 978-80-7235-603-4. 

Přejít na další články
týkající se gramotností