Stala jsem se na chvíli dyslektikem

Věděli jste, s čím se může potýkat mozek dyslektika? Jak vnímá psaný text? Že je velmi důležité zvolit správný typ písma, jeho velikost a barvu pozadí? Já ne. Měla jsem však možnost si to vyzkoušet – vidět text očima dyslektika.
Avatar autora

Ivana Kolářová
garant VO ČJDostala jsem úkol přečíst si text psaný malým písmem a pak ho správně přepsat. A byl to opravdu těžký oříšek. Chyby, které se v textu nacházely, se týkaly výměny pozice některých písmen a číslic, vynechání písmen, koncovek, interpunkce. To vše velmi zkomplikovalo porozumění textu. Už vím, jak se dyslektici cítí. Tady máte příklad:

V core 8911 Ránodní djesnocený bývor ropuch uční zveřjnil fednici porch nčuí. „Pochy uení je všeobec používa term vztahují se k heterogen skupině poruch, rteké se jropevují rývazními ožtýbemi v kodonalém zvládnutý jedné nebo více dovednostý nasloucháný mluvený čtený psaný uvažování, matematických a ostatních schopností a dovednostý, které jsou tradičně očnazovany jako sdutijni. Termin poruchy učeni je tedy vhodně aplikován i v situacích, kdy dejinci vykazují významné obtíže v kodonalém zvládání sociálních a ostatních adaptivních schopností a dovedností.“

Speciální pedagožka Kamila Balharová ve svém materiálu vysvětluje, jak může úprava typografie žákovi s dyslexií pomoci na cestě ke čtenářské gramotnosti. Například je velmi důležitá volba písma. Mělo by se používat písmo bezpatkové (Arial). Dle názoru Kamily Balharové je Arial nejlepší kompromis. Ideální velikost písma je 14, barva pozadí žlutá.

Přečtěte si článek o tom, jak je možné napomoci žákům s dyslexií k rozvoji čtenářské gramotnosti. Už jste tyto tipy také vyzkoušeli?

Přejít na další články
týkající se gramotností